1

Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

23 4

Đơn khởi kiện

5 6

Hồ sơ khởi kiện hơn 600 trang đã gửi lên Tòa án